Cao Đẳng Công Thương Việt Nam hợp tác với Đại Học Kunjang Hàn Quốc ký kết thành lập trung tâm tiếng Hàn

Ngày 17/5/2018, Ban giám hiệu trường Đại Học Kunjang Hàn Quốc đã tới Cao Đẳng Công Thương Việt Nam để ký kết hợp tác về việc thành lập trung tâm dạy tiếng Hàn Tại Cao Đẳng Công Thương Việt Nam

Cao Đẳng Công Thương Việt Nam ký kết thành lập trung tâm dạy tiếng Hàn với Đại Học Kunjang Hàn Quốc

THEO ĐÓ:

 • Trực tiếp giáo viên Hàn Quốc của trường Đại Học Kunjang Hàn Quốc sẽ sang giảng dạy, đào tạo
 • Sinh viên của Cao Đẳng Công Thương Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc thực tập, thực hành tiếng Hàn cùng hội đồng trường Kunjang.
 • Học viên được cấp chứng chỉ tiếng Hàn của Hàn Quốc
 • Thời gian học linh hoạt, thích hợp với người đi làm, người có nhu cầu xuất khẩu lao động, sinh viên học thêm.

LẦN ĐẦU TIÊN:

 • 1 trường Đại Học uy tín tại Hàn Quốc trực tiếp ký kết đào tạo tiếng với 1 trường Cao Đẳng tại Việt Nam.
 • Học viên được đào tạo, học theo chương trình do giáo viên dầy dặn kinh nghiệm của trường Kunjang biên soạn
 • Môi trường học như tại Hàn Quốc – học phí thấp như tại Việt Nam.
Hiệu trưởng Đại học Kunjang Hàn Quốc và Hiệu phó Cao Đẳng Công Thương Việt Nam

CAM KẾT:

 1. Học xong được cấp chứng chỉ có giá trị tại tất cả các trường Đại Học, công ty… ở Hàn Quốc
 2. Cam kết giao tiếp thành thạo, viết được tiếng Hàn như người sống lâu năm tại Hàn
 3. Trau rồi kỹ năng, rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp
 4. Được chia sẻ văn hóa, phong tục, tập quán của người Hàn
 5. Chương trình học, nội dung khóa học, các cam kết đều được các chuyên viên tư vấn của trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam và Đại Học Kunjang Hàn Quốc giải thích tỉ mỉ trước khi đăng ký học.