Công ty cổ phần Sông Đà tuyển dụng 2018

Căn cứ vào hợp đồng hợp tác về liên kết đào tạo và cung cấp nhân lực từ năm 2015-2020 giữa trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam và Công ty cổ phần Sông Đà 6, trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam gửi các em thông tin tuyển dụng của công ty năm 2018